حامیان تفکر اسفندیار رحیم مشایی

آخرین مطالب
پیوندها

۱ مطلب با موضوع «بیانات رهبری» ثبت شده است

۲۲:۴۲۰۱
آبان
اداره کشور با فروش ذخایر زیرزمینی شبیه «بچه‌پولداری ملی» استدولت بهار: مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان جوان دانشگاه‌ها و برگزیدگان المپیادها با تأکید بر اینکه اتکا به درآمدهای نفتی یعنی سپردن سرنوشت اقتصاد کشور به دست سیاست‌گذاران جهانی، گفتند: باید یک زنجیره کامل و شبکه عظیم تولید علم ایجاد شود.